oljeavskiljare

Lösningar kring underhåll och besiktning 

Ohlssons arbetar med ett stort antal industrier från olika branscher. Alla har de olika krav på rengöring och underhåll. Allt beroende på branschtillhörighet. Det kan handla om rengöring efter daglig verksamhet eller olika typer av tankar inför besiktningar och inspektioner. Det kan också vara underhållsspolningar av olika typer av ledningsnät eller avlopp samt tömning av dagvattenbrunnar. För Livsmedelsindustrin har vi en speciallösning för ABP, hanteringen av animaliska biprodukter. Kontakta vår kundtjänst för att få mer information. 

underhållning och besiktning

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/underhall-och-besiktning/