Tjänster

lastbilar står parkerade i stad

Spol- och slamsugningstjänster

Ohlssons region Mitt utför de flesta tjänster inom spol- och slamsugning. 

För fastigheter innebär det avloppsspolning, hjälp vid stopp i avloppet, filmning och ledningsinspektion. Vi utför även slamsugning, högtrycksspolning och spolning av markledningar samt upptining av fastfrusna ledningar.

Tjänsterna för industrier och företag innefattar bland annat sanering, ADR-klassade transporter för farligt avfall samt tjänster för fettavskiljare och oljeavskiljare.

Läs mer
vita lägenhetshus

Relining i fastighet

Vi förnyar samtliga avloppsrör utan att byta ut dem. Vi erbjuder dig en komplett lösning där vi först analyserar rörens skick, spolar rent och sedan renoverar dem med relining för att förlänga dess livslängd. Vår långa erfarenhet av relining i olika fastigheter gör att vi kan ta fram den mest hållbara lösningen för dig.

LÄS MER
Slamsugning Tjänster

Slamtömning Järfälla

Ohlssons är Järfälla kommuns entreprenör när det kommer till hämtning av fett, pumpbart matavfall, slam och latriner. Vid jourtömning kontakta oss på 08-128 08 200

tack för att du sorterar lastbil

Renhållning

Sigtuna, Håbo, Upplands-Bro och Knivsta kommun samordnar insamlingen av hushållsavfall för att bli mer hållbara. Det är Ohlssons som har hand om renhållningen i de fyra kommunerna, som tillsammans har 115 000 invånare.

Ohlssons är även kommunens entreprenör för insamling av hushållsavfall i Uppsala område C. 

Läs mer
tidningar i en hög

Insamling av returpapper

Ohlssons ansvarar för insamling av returpapper på uppdrag av olika kommuner i Stockholms Län.

pantamera lastbil

Pantamera

Ohlssons ansvarar för insamlingen av pantburkar och PET-flaskor i stor-Stockholm och Mälardalen, på uppdrag av Pantamera (Returpack AB). Vi kör även panten i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Sponsring

Sponsring

Ohlssons region Mitt är stolt sponsor av Skånela IF Handboll. Föreningen är Sigtuna kommuns största och en av de stora handbollsföreningarna i Sverige. 

Vi hjälper dig i region Mitt

Robert Axelsson Kontakt Ohlssons AB (1)

REGIONCHEF MÄLARDALEN

Lasse 1 1Kv

FÖRSÄLJNINGSCHEF

Joel 2021 2

SÄLJARE

Patrik Vallbom Kontakt

SÄLJARE

Manfred Lavicka Kontakt Ohlssons AB (1)

PRODUKTSPECIALIST OLJEAVSKILJARE