Var fjärde sekund

Så ofta tömmer vi ett renhållningskärl. Vi hämtar idag hushållsavfall på entreprenad i ett stort antal kommuner i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Med start i oktober 2020 hämtar vi även hushållsavfallet i Stockholmskommunerna Håbo, Sigtuna, Upplands-Bro och Knivsta. 

Vi har alla typer av renhållningsfordon beroende på vilket sorteringssystem som används. Överallt ses våra röda bilar pila runt för att hålla Sverige rent.


Vilken kommun tillhör du? 

Välj din kommun nedan eller i högermenyn.  Här får du mer information om våra kommunala uppdrag samt kontaktuppgifter för felanmälan eller synpunkter.