För en ren miljö i fler kommuner

Ohlssons ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i ett stort antal kommuner runtom i Sverige: från Sjöbo i söder till Uppsala i norr. 

Vi har alla typer av renhållningsfordon beroende på vilket sorteringssystem som används. Överallt ses våra röda bilar pila runt för att hålla Sverige rent.


Vilken kommun tillhör du? 

Välj din kommun nedan eller i högermenyn.  Här får du mer information om våra kommunala uppdrag samt kontaktuppgifter för felanmälan eller synpunkter.