Avfallshantering i Bjuv

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållning. Detta gäller insamling av hushållsavfall i fyrfackssystem samt insamling av trädgårdsavfall.

Vid frågor kring hushållsavfall, trädgårdsavfall, abonnemangsfrågor, fakturaärenden, felanmälan, tömningsschema osv. 
Kontakta NSR

Telefon: 042-400 13 40

E-post: kundservice@nsr.se

Entreprenör 
Ohlssons AB

Telefon: 010-45 00 200

E-post: bjuvastorp@ohlssons.se

Placera kärlen korrekt 

För att vi ska kunna tömma dina kärl behöver du placera dem rätt. Eftersom de töms av olika fordon behöver du placera dem på olika sätt. 

Kärl för trädgårdsavfall 

Kärlets handtag och hjul placeras in mot tomten. En sidlastare tömmer kärlen med hjälp av en mekanisk arm, utan att chauffören behöver kliva ur bilen. 

Trädgårdsavfall-sidlastare-Bjuv-Åstorp

 

SÅ GÅR TÖMNINGEN TILL

 

Fyrfackskärl 

Du sorterar dina förpackningar, mat- och restavfall i fyrfackskärl. Dessa placeras med hjulen och handtaget ut mot gatan. Kärlen töms av en fyrfacksbil, där chauffören kliver ur, rullar kärlen till bilen för tömning och rullar sedan tillbaka kärlen igen. 

Fyrfackskärl Ohlssons

 

 

 

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/bjuv/