Tillsammans sparar vi jordens resurser

Avfall är en viktig resurs och när du sorterar rätt sparar vi massor av energi. Koldioxidutsläppen blir lägre när nya produkter skapas av återvunnet material, istället för av nytt. Dessutom sparar vi på jungfruliga material när vi återvinner så mycket som möjligt.

Visste du till exemepel att genom att återvinna din dagstidning sparar du energi som skulle motsvara att koka 38 koppar kaffe? Och dina matrester kan bli biogas som räcker till 2,5 km bilkörning per matavfallspåse!

Tack för att du återvinner!

Ladda ner vår sorteringsguide för privatpersoner och bostadsrättsföreningar

Det mesta går att återvinna och vi på Ohlssons samlar in många olika avfallsfraktioner. Med intelligent och effektiv hantering kan stora delar av avfallet sorteras och återgå till det eviga kretsloppet och nyskapandet av produkter.

I vår sorteringsguide får du lära dig hur du sorterar rätt och kan även söka efter hur du ska sortera olika sorters avfall som du är osäker på. Klicka på bilden nedan för att öppna guiden i PDF-format.

sorteringsguiden källsorterarens ABC

Sorteringsguide (PDF)

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/bostadsrattsforeningar/sorteringsguide/