Slamtömning i Båstad

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller tömning av diverse trekammarbrunnar och minireningsverk, från och med 1 september 2023.

För beställning av slamtömning, fakturaärenden, abonnemangsfrågor eller ändringar
Kontakta NSR

 042-400 13 40

 kundservice@nsr.se


Akut
 slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring jouren på vårt systerbolag Puls

010-45 00 500

OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 

Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/bastad/