Avfallshantering i Sjöbo

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem, tömning av trädgårdsavfall.

Vi är även ansvariga för tömning av diverse trekammarbrunnar och minireningsverk från och med 1 september 2023.

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor, tömningsschema, beställning av slamtömning samt felanmälan osv.

Tekniska förvaltningen

0416-271 53  mån-fre 10.00-12.00 

kundtjanstteknik@sjobo.se

 

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring vårt systerbolag Puls jour

010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 
Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/sjobo/