Avfallshantering i Upplands-Bro

Ohlssons är kommunens entreprenör för insamling av hushållsavfall och förpackningsmaterial från flerfamiljshus, verksamheter och återvinningsstationer (från och med 1 januari 2024).

Vid alla ärenden som rör avfallshanteringen i Upplands-Bro, vänligen kontakta
Upplands-Bro kontaktcenter VA och Avfall 

Telefon: 08-581 690 00

Email: va.avfall@upplands-bro.se

Mer info om avfallshanteringen Upplands-Bro

Om avfall och återvinning i Upplands-Bro


Ladda gärna ned kommunens app för att lära dig mer om avfallshanteringen. Sök på "avfallsappen". 

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/upplands-bro/