Avfallshantering i Varberg

Vivab har det övergripande ansvaret för hämtning av hushållsavfall från hushåll och verksamheter i Varbergs kommun. Ohlssons är entreprenören som utför hämtningen på uppdrag av Vivab från och med 1 oktober 2021.

Vid frågor kring hushållsavfall, trädgårdsavfall, abonnemangsfrågor, fakturaärenden, felanmälan, tömningsdag kontakta:

Vivab (Vatten och Miljö i Väst AB) 

Telefon: 0757-27 40 00

E-post: vivab@vivab.info

Läs mer om avfallshanteringen i Varberg

 Om avfall och återvinning i Varbergs kommun

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/varberg/