Ohlssons spol & rörteknik och slamverksamhet i södra Sverige blir Puls

Ohlssons verksamhet i södra Sverige för spol & rörteknik och slam är numera Puls, som också ingår i Ohlssons-koncernen. Puls huvudkontor ligger i Staffanstorp men har verksamhet i hela södra Sverige.

Besök gärna Puls hemsida.

Slamtömning, slamsugning och avloppsspolning i Stockholm och Mälardalen

Vi hjälper dig med avloppsspolningar i form av hetvattenspolning och underhållsspolning. Andra tjänster i och utanför din fastighet kan till exempel vara spolning av dagvattensystem och andra typer av ledningar.

Vi utför även slamsugning/slamtömning av pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar, dricksvattenbrunnar m.m. Slamtömningen genomförs med specialanpassade fordon för att möta alla behov och situationer.

Hör av dig så berättar vi mer:

08-128 08 210

ohlssons.mitt@ohlssons.se

 

Fler tjänster i Stockholm och Mälardalen

Ohlssons verksamhet i Stockholm och Mälardalen består dels av spol- och slamsugningstjänster, men även av tjänster inom återvinning och renhållning.

Se utbudet här

Spolning

Så förebygger du stopp i avloppet
Det finns många saker du kan göra själv för att förebygga stopp i avloppet. Till exempel kan du undvika att spola ned fett och matrester i diskhon, rengöra duschens golvbrunn ofta och endast spola ned bajs, kiss och toalettpapper i toaletten. Utöver det rekommenderar vi att man underhållsspolar sina rör med jämna mellanrum.

Underhållsspolning
Vi utför underhållsspolning i bostadsrättsföreningar, villor och stugor - inget jobb är för stort eller för litet för oss. Att underhållsspola avloppet förebygger framtida problem och gör att rören håller längre och risken att få stopp i avloppet minskar.

Hetvattenspolning
Har avrinningen i vasken blivit sämre? Upplever du att avloppet ibland svämmar över? Kluckar eller bubblar det ur din diskho? Det kan bero på att fett har samlats och börjat täppa igen rören.

Vi utför hetvattenspolning i bostadsrättsföreningar, villor och stugor. Metoden innebär att vi spolar bort beläggningar i rören med hett vatten och högt tryck, vilket löser upp fettpropparna och minskar risken för framtida stopp. Hetvattenspolning kan även användas vid frusna ledningar.

Samtliga av våra bilar som spolar rören i fastigheter är utrustade med verktyg för hetvattenspolning.

Slamsugning och slamtömning

Vi slamsuger dagvattenbrunnar och andra typer av brunnar. Vi tömmer och spolar dagvattenbrunnar, Vi utför även slamtömning av enskilt avlopp.

Dricksvattenbrunnar
Våra renvattenbilar rengör dricksvattenbrunnar vid otjänligt vatten eller igenslamning samt spolning av dricksvattenborror. Kontakta gärna oss via telefon för att få reda på en bra lösning som kan passa dig!

Att tänka på inför slamtömning av enskilt avlopp

  • Tillfartsvägen ska vara röjd och eventuella djur ska hållas utanför området där tömningen ska ske.
  • Se till att brunnen är lättåtkomlig. Röj undan gräs och buskar intill brunnen. Skotta bort eventuell snö.
  • Märk upp brunnen så att den är lätt att hitta. 

Slamsugning av dagvattenbrunnar

Lastbil med verktyg för spolning och slamsugning

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/avlopp/slamtomning-avloppsspolning/