Ohlssons värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Policyn avser:
Ohlssons i Landskrona AB
Varvsvägen 91
261 35 Landskrona 

Orgnr: 556559-3497

Bakgrund 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
Vår hemsida används primärt som en informations- och marknadsföringskanal mot nya och befintliga kunder. I samband med ett besök på denna så lagras olika uppgifter kring din personliga identitet.  
Sekretesspolicyn förklarar följande:
• Vilken information vi samlar in och varför.
• Hur vi använder informationen ifråga.
• Vilka valmöjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.
 

Personuppgifter

Personuppgifter är information om din identitet. Det är uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det är inte nödvändigt att ange sådana uppgifter för att använda våra webbplatser. I vissa fall behövs däremot namn och adress samt ytterligare uppgifter, som t .ex. en kreditupplysning, för att kunna beställa den tjänst som du önskar av oss. Observera att vi enbart utför en kreditupplysning om du har godkänt denna integritetspolicy samt gjort anspråk på att du vill beställa en tjänst från oss. 

Vi sparar dina personuppgifter om du till exempel om du beställer en tjänst, använder Mitt Ohlssons eller fyller i ett kontaktformulär. Därutöver sparar och använder vi bara uppgifter som du ger oss frivilligt eller automatiskt. 

Om du använder våra servicetjänster samlar vi endast in de uppgifter vi behöver för att kunna utföra tjänsterna. Användning av personuppgifter sker uteslutande för att kunna utföra önskade tjänster och för att skydda egna legitima affärsintressen.

Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version och unikt enhets-ID). Detta för att ge dig en bättre användarupplevelse.
Google Analytics
Data till Google Analytics som gör det möjligt för oss att spåra besökarnas val och mäta webbplatsens prestanda. Denna data sparas via 4 olika kakor (se avsnitt nedan)
 

Cookies

Klicka här för att läsa mer om användningen av cookies i vår cookie-policy. 

Lagring & Hantering

Ohlssons hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av Beebyte AB.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Vi gör löpande gallringar i våra system för att ta bort gamla personuppgifter som inte längre är aktuella. (Se avsnitt nedan om Informationssäkerhet)
 

Informationssäkerhet 

Vi jobbar hårt för att skydda våra kunder och besökare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:
• Vi krypterar vår hemsida med SSL.
• Vi granskar årligen våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
• Vi gallrar årligen ur gamla personuppgifter som inte längre är aktuella.
 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Ohlssons har om dig och verifiera denna information.
Du har även rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 

Information

Om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till Ohlssonsgruppens 'Dataskyddssamordnare', som du når via info@ohlssons.se. Samordnaren står också till förfogande när det gäller begäran om information eller om du har förslag eller klagomål.