En färgstark partner med ett globalt miljöansvar

Vi på Ohlssons gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Dessutom uppmanar vi kunder, leverantörer och samarbetspartners att ta större hänsyn till hållbarhet i sina verksamheter. 

Här är några konkreta exempel:

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck, trycksaker och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik. 
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter. 

Certifikat

Ohlssons är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Certifieringarna avser miljö, kvalitet och arbetsmiljö där vi arbetar strukturerat för att vara ett föredöme i branschen och för våra intressenter. 

Ledningssystemet omfattar tillhandahållande av tjänster inom renhållning-, transport-, entreprenad-, recycling-, spol och rörteknikstjänster samt behandling och mellanlagring av avfall och farligt avfall.

Ladda ned certifikaten här [pdf]

Ladda ned bilaga till certifikat här [pdf]

Sammanfattning av Ohlssons policys för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ohlssons i Landskrona AB ska tillhandahålla renhållning-, transport-, entreprenad-, recycling-, spol- och rörteknikstjänster samt omhändertagande av avfall i vår farligt avfallsanläggning i en klass för sig. Arbetet ska genomföras med en välmående och positiv personal, en hög grad av miljömedvetenhet och där hög kvalitet och nöjda kunder står i centrum.

Gemensamt för alla våra policys är att vi strävar efter att bli bättre och att förbättra vårt systematiska arbete långsiktigt.

Arbetsmiljö

I vårt åtagande ingår det att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och att följa gällande lagar och regler. Vi respekterar varandra och arbetar aktivt för att undvika diskriminering och kränkningar.

Kvalitet

Ohlssons mål är att vara det självklara valet både för planerade och oplanerade uppdrag. Vi vill alltid leverera våra tjänster med hög kvalitet och uppfylla kundens förväntningar.

Detta uppnås med hjälp av kunniga medarbetare, rätt resurser för uppdraget och att anpassa oss efter kundens behov.

Miljö

En stor del av vårt tjänsteutbud handlar om insamling och förädling av återvinningsprodukter. Målet är att göra det på ett sätt som minimerar användningen av naturens resurser. När det kommer till fordon och material försöker vi i möjligaste mån att effektivisera och välja sådana produkter och fordon som för uppdraget är mest lämpliga ur miljöperspektiv.

Vi vill även öka miljömedvetenheten och dela med oss av våra kunskaper för en minskad miljöpåverkan med kunder och samarbetspartners.