Välkommen till MittOhlssons

I vår kundportal MittOhlssons kan du hantera beställningar och se statistik. Portalen är uppdelad i två varianter: MittOhlssons Statistik och MittOhlssons Beställningar & Tjänster

Observera att de två varianterna kräver olika inloggningar. Vill du använda båda behöver du alltså två olika konton.

MittOhlssons Statistik

  • Enkel översikt kring din återvinning
  • Används med fördel i t ex. hållbarhetsrapporter och redovisningar
  • Hjälper dig att effektivisera sorteringen

LOGGA IN

NY ANVÄNDARE

 

MittOhlssons Beställningar & Tjänster

  • Beställa tömning av containrar och kärl

LOGGA IN

NY ANVÄNDARE