Ett brett utbud av hållbara tjänster

Ohlssons verkar i en extremt expansiv region med dynamiska företag. Det är precis mot denna målgrupp vi skräddarsyr våra tjänster. Med erfaren personal och en modern fordonspark har vi kapacitet att backa upp regionens företag med ett brett utbud av tjänster för alla typer av uppdrag.

Vi arbetar nära regionens företag och industrier för att tidigt kunna fånga upp deras behov av tjänster. Ett flertal av dessa uppdragsgivare har vi arbetat med i många år, vilket innebär att vi tidigt blir involverade i processen för nya projekt. I en dynamisk dialog där vår spetskompetens nyttjas och där vi kan anta en problemlösande roll i olika projekt.

Det här kan vi hjälpa ditt företag med

Spridningen och bredden på våra tjänster är lika vid som uppdragsgivarnas branschtillhörighet. Här återfinns det lilla företaget jämte det stora, industri- och handelsföretaget, jämte kemi- eller byggföretaget.

Grovt kategoriserat kan man dela in våra industrinära tjänster i fyra segment: Avfallshantering, Spol- och Rörteknik, Entreprenad samt Transport av olika slag.

Lägg därtill ett antal specialiserade tjänster för olika typer av industrier och företag. Dessa specialtjänster hamnar då ofta under ”underhållsparaplyet”. 

Alla typer av företag har behov av olika typer av underhåll och i olika omfattning. Det kan vara allt från sopning av parkeringar och uppställningsplatser till trädfällning med hjälp av kranbil etc.

Hur kan vi hjälpa dig idag? 

LÅTER BRA, KONTAKTA GÄRNA MIG MED MER INFORMATION!