Förvara dina batterier säkert

Använda, uttjänta eller skadade litiumjonbatterier kan vara extremt brandfarliga och kräver därför speciell utrustning för förvaring och hantering på ett säkert, miljövänligt och lagligt sätt. 

Vi erbjuder dig en säker och hållbar lösning för transport och hantering av dina litiumjonbatterier som uppfyller alla lagstadgade säkerhetskrav. 

Vår lösning, Lita®, är speciellt designad för att säkert förvara och transportera litiumbatterier. Med Lita® minimerar vi risken för brand och skador för att du ska känna dig trygg med förvaringen av dina litiumbatterier samt följa lagen om skydd mot olyckor. 

 

Transport och försäkring ingår

När du har fyllt boxen hämtar och transporterar vi den, för att sedan se till att litumjonbatterierna återvinns och behandlas på korrekt vis. 

Dessutom ingår det alltid en extra försäkring hos Trygg Hansa, för din trygghet.


För din säkerhet

Lita® är konstruerad i rostfritt stål och utrustad med brandskyddsmaterial för att skydda omgivningen från en eventuell brand eller explosion. Så att du kan känna dig trygg med förvaringen av dina batterier. 

Om ett litiumbatteri tar eld kan det bli så varmt som 1600°C. Boxen konstruktion kan hantera en temperatur på upp till 3000°C. Förslutningssystemet förhindrar oavsiktlig öppning och läckage.

Lita® är typgodkänd av RISE och certifierad för transport av farligt gods på väg enligt föreskrifter i ADR.

 

Lita® finns i två storlekar

Lita® 60

Säker förvaring för batterier

Lita® 160

Säker förvaring av batterier

 

Kontakta oss för rådgivning

 

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/farligt-avfall/litumbatteribox/
Certificate

Certifikat och tillstånd

Läs mer om våra certifikat och tillstånd.

Läs mer