Ohlssons spol & rörteknik och slamverksamhet i södra Sverige är numera Puls

Under 2020 gick Ohlssons verksamhet i södra Sverige för spol & rörteknik och slam över till Puls, som också ingår i Ohlssons-koncernen. Puls huvudkontor ligger i Staffanstorp men har verksamhet i hela södra Sverige.

Besök gärna Puls hemsida

Slamsugning och slamtömning i Stockholm/Mälardalen

Ohlssons utför slamtömning av pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar m.m. Slamsugning genomförs med specialanpassade fordon för att möta alla behov och situationer. Vi tömmer latriner och pissoarer på olika platser, till exempel på byggarbetsplatser, festivaler, konserter eller hos företag. 

Vi använder mini-slamsugare där det är trångt och jumbo-slamsugare för de riktigt stora jobben. Vi har även ett flertal slamtömningssläp som används vid transporter av stora volymer upp till 35 m3. Flera av slamfordonen är dessutom ADR-klassade för att kunna tömma brandfarliga och frätande vätskor. De flesta av våra slamfordon har även spolutrustning vilket är mycket användbart vid avloppsrensning och rengöringsarbeten.

Avloppsspolning i Stockholm/Mälardalen

Ohlssons avloppsservice rycker ut för underhållande och akuta insatser. Vi utför avloppsspolning av ledningar i bostadsrättsföreningar, större fastigheter, på industrier och företag. Underhållsspolning sker med hetvattenspolning och högtrycksspolning. Ohlssons utför även ledningsspolning i mark. Ä

Akut stopp i avloppet? Ohlssons avloppsservice hjälper dig. 

08-128 08 200

ohlssons.mitt@ohlssons.se

 

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/avlopp-jour/slamtomning-och-avloppsspolning/
Relining i Stockholm Mälardalen

Tjänster i Stockholm/Mälardalen

Läs mer