sopmaskin står parkerad

Få rent och fint med vår maskinsopning 

Ohlssons har flera sopmaskiner och förare med mångårig erfarenhet av dessa uppdrag. Vi utför industriell sopning av exempelvis lagerlokaler, parkeringsgarage, flygplatser och hamnar. Dessa tjänster utför vi på tider som passar dig, så att sopningen har minsta möjliga påverkan på din verksamhet.

Vi har även fordon för sopning av parkeringar och gårdsplaner hos fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

sopmasking sopar på en cykelväg

Sopning av gator, gångvägar & parkeringar

Varför inte göra en vårsopning, eller beställa en sopning innan vintern kommer så att avloppen inte blir fyllda med grus? Vi har ett gäng små och stora sopmaskiner för att utföra sopning på gång- och cykelbanor, gator, maskinhallar, uppställningsplatser eller parkeringsplatser. 

Kontakta oss för att få rent och fint!

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/rent-och-fint/maskinsopning/