Ökad hållbarhet tillsammans med invånarna

Var fjärde sekund. Så ofta tömmer vi ett renhållningskärl på Ohlssons. Vi hämtar idag hushållsavfall på entreprenad i ett stort antal kommuner i Sverige - Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Stockholm och Mälardalen. Vi har alla typer av renhållningsfordon beroende på vilket sorteringssystem som används. Överallt ses våra röda bilar pila runt för att hålla Sverige rent. Tillsammans med invånarna skapar vi mer hållbara kommuner runtom i landet. 

Mer information 

För att se alla våra kommunala uppdrag samt få kontaktuppgifter för respektive kommun, vänligen klicka här.

Sopbil tar hand om hushållsavfall

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/avfallshantering/hushallsavfall/