Genererar verksamheten emballage som behöver tas om hand?

Vi har många butiker, köpcenter och kontor i vår region som anlitar oss, antingen för fast avfallshantering eller för olika typer av underhållsuppdrag som avloppsspolning etc. Förekommande uppdrag av behovskaraktär kan även vara sopning av p-platser/uppställningsplatser och snöbekämpning vintertid. Ohlssons upprätthåller dessutom Skånes största avloppsjour som rycket ut dygnet runt, 365 dagar om året.

Hyra container från Ohlssons

Avfallshantering

Ohlssons hjälper din industri med avfallshantering, rådgivning och statistik. Vi hanterar alla typer av restprodukter, spill som uppstår i olika produktionsprocesser, emballagematerial, metallskrot, farligt avfall m.m. Detta hanteras med olika lösningar av containers, komprimatorer, miljöskåp och behållare.

Läs mer
Avlopp Puffbild

Avlopp

Vi hanterar i stort sett allt som rör avlopps- och ledningsnätet och tjänsterna är både av underhållande och förebyggande karaktär. Vid akut stopp i avloppet erbjuder avloppsjour på Ohlssons service dygnet runt, året runt.

Läs mer
Sopmaskin1

Sopmaskin

Ohlssons har flera sopmaskiner och förare med mångårig erfarenhet av dessa uppdrag. Vi utför industriell sopning av exempelvis lagerlokaler, parkeringsgarage, flygplatser och hamnar. Dessa tjänster utför vi på tider som passar dig, så att sopningen har minsta möjliga påverkan på din verksamhet.

Läs mer
Halkbekämpning

Snöröjning

Vi röjer och skottar snö från t. ex. parkeringar och uppställningsplatser så att bilarna kan ta sig fram. Vi saltar och halkbekämpar gator och parkeringar. Vi får helt enkelt vintern att kännas lite enklare och mer behaglig för dig!

Läs mer

 Från en nöjd samarbetspartner

regina issal en samarbetspartner

Som populär ICA-butik genererar vi en ansenlig mängd avfall varje vecka som måste tas om hand. Det handlar främst om emballageavfall av olika slag, kartonger, plast, trä samt regelbunden sophämtning. Eftersom Ohlssons är regionens största aktör och leverantör och dessutom baserade i Landskrona så blev valet enkelt. De har ett gott rykte vilket lett till att vi använder oss av deras tjänster sedan 10 år tillbaka. Vi använder oss av den typen av tjänster som Ohlssons har inom sitt segment för butiker. Vi har en bra dialog och är övertygade om att vi hade fått gehör för eventuella önskemål om specialtjänster om så behövts. Service och tillgänglighet har vi inget att anmärka på. Skulle det någon enstaka gång ske något utöver det vanliga så brukar Ohlssons lösa det omgående.

Regina Issal, VD, ICA Kvantum, Landskrona

Jag vill bli kontaktad