Behöver ni resurser för olika typer av underhåll och arbeten?

Det är inte alla fastighetsbolag som har en permanent organisation för alla typer av underhåll och arbeten som krävs. Ohlssons arbetar med stora och små fastighetsbolag med fasta åtaganden, kontinuerliga underhållstjänster eller enskilda tjänster då behov uppstår. Ett urval av våra olika tjänster ser du här nedan:

Din partner i soprummet

 • Avfallshantering och kärl.
 • Sortering och återvinning.
 • Hyr container till vår- och höststädning eller förrådsrensning. Hämtning, sortering och återvinning ingår. 
 • Hantering av farligt avfall.

Din partner utanför fastigheten 

 • Håll gatan utanför eller innergården fin med sopning, halkbekämpning och snöröjning.
 • Leverans av material (sand, jord, sten) i storsäck.
 • Vår torr- och grävsug suger och/eller blåser material till/från innergården, vinden, taket, källaren, med mera.
 • Kranbilslyft av allt från bänkskivor till badkar.

Din partner i ledningarna (Stockholm/Mälardalen)

 • Avloppsspolning
 • Hjälp vid stopp i avloppet
 • Filmning och ledningsinspektion
 • Slamtömning/slamsugning
 • Högtrycksspolning
 • Spolning av markledningar
 • Sanering 
 • ADR-klassade transporter för farligt avfall
 • Omfattande rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket 
 • Tjänster för underhåll och besiktning av fettavskiljare
 • Tjänster för underhåll och besiktning av oljeavskiljare samt vattenprovtagning
 • Relining

Hyra container från Ohlssons

Avfallshantering

Ohlssons hjälper din industri med avfallshantering, rådgivning och statistik. Vi hanterar alla typer av restprodukter, spill som uppstår i olika produktionsprocesser, emballagematerial, metallskrot, farligt avfall m.m. Detta hanteras med olika lösningar av containers, komprimatorer, miljöskåp och behållare.

Läs mer
Avlopp Puffbild

Avlopp

Vi hanterar i stort sett allt som rör avlopps- och ledningsnätet och tjänsterna är både av underhållande och förebyggande karaktär. Vid akut stopp i avloppet erbjuder avloppsjour på Ohlssons service dygnet runt, året runt.

Läs mer
hantering av farligt avfall

Farligt avfall

Vissa typer av avfall måste hanteras som farligt. Vi tillhandahåller olika typer av förvaringsmöjligheter samt är behjälpliga med rådgivning och transport av det farliga avfallet.

Läs mer
Tradfallningspuff

Trädfällning

Våra kranbilar och förare fixar det mesta. Utrustad för sågning använder vi kranbilen vid trädfällningar och gallringar med bortforsling av fällt och gallrat material. På kranens yttre del finns en grip med en såg som på ett enkelt sätt griper tag i grenar och sågar av dessa.

Läs mer
Puff Transport

Kranbilstjänster

Kranbilarnas olika lyftkapacitet och räckvidd gör dem oslagbara och flexibla vid olika typer av lyft- och transportuppdrag. Vi kan förse dem med utrustning för olika ändamål t. ex. med pallgafflar, gripskopa eller såg.

Läs mer
Dansk Sjo Sten 32 64

Material

Detta kan levereras med våra kranbilar i storsäck som är idealiska för material, var och en med 1m3 volym eller i lösvikt. Kranbilarna har dessutom en bra räckvidd och når ca 15 - 25 meter vilket innebär att man kan hysa dessa säckar en bra bit från gatan/lokalen.

Läs mer
Lastmaskin

Entreprenadmaskiner

Ohlssons har lång erfarenhet av entreprenadverksamhet och av anläggning och mark. Vi har en bred maskinpark för alla typer av uppdrag, långa, korta, stora eller små - spelar ingen roll. Vi hyr ut våra maskiner med tillhörande förare som direkt ansluter och blir en del av ert team.

Läs mer
Sopmaskin1

Sopmaskin

Ohlssons har flera sopmaskiner och förare med mångårig erfarenhet av dessa uppdrag. Vi utför industriell sopning av exempelvis lagerlokaler, parkeringsgarage, flygplatser och hamnar. Dessa tjänster utför vi på tider som passar dig, så att sopningen har minsta möjliga påverkan på din verksamhet.

Läs mer
Halkbekämpning

Snöröjning

Vi röjer och skottar snö från t. ex. parkeringar och uppställningsplatser så att bilarna kan ta sig fram. Vi saltar och halkbekämpar gator och parkeringar. Vi får helt enkelt vintern att kännas lite enklare och mer behaglig för dig!

Läs mer

Jag vill bli kontaktad