Det mesta går att återvinna!

Avfall är en viktig resurs och när du återvinner sparar vi massor av energi. Koldioxidutsläppen blir lägre när nya produkter skapas av återvunnet material, istället för av nytt. Dessutom sparar vi på jungfruliga material när vi återvinner så mycket som möjligt. 

Oavsett verksamhet så hjälper vi er med återvinning. Vi är behjälpliga med allt från konsultation och råd kring avfallsminimering till insamling och återvinning av olika material. 

Vi hjälper bland annat kontor att återvinna kontorspapper och erbjuder sekretesskärl. Vi har olika komprimatorer som hjälper företag med stora mängder avfall att underlätta den dagliga avfallshanteringen. Material som kan gå till flisning uppkommer i olika verksamheter och vi ombesörjer hela kedjan från transport av material, flisning och leverans till värmeverk eller till produktion av nya produkter. Liknande hantering gäller för återvinning av kompostmaterial som genom oss blir till frodig kompostjord.

Kontakta oss för att få reda på mer!

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/atervinning/