Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten är en viktig förutsättning för att ett företag ska må bra och kunna fortsätta investera. Ohlssonskoncernen omsatte under 2021 strax över 1,2 miljarder kronor och är ett av Sveriges ledande tillväxtföretag. 

Precis som på våra far- och morföräldrars tid då inget fick gå till spillo hushåller vi med våra resurser än idag. 

Ohlssons tilldelas Dagens Industris MästarGasell

Mästargasell

Som ett av Sveriges ledande tillväxtföretag har vi blivit tilldelade Dagens Industris MästarGasell.

”I 20 år har Dagens Industri utsett Sveriges ledande tillväxtföretag. Endast ett fåtal företag har sedan starten kvalificerat sig som Gasellföretag i tre år eller fler. Ert företag är ett i denna exklusiva krets som får använda titeln MästarGasell. Dagens industri gratulerar till en enastående prestation som haft ovärderlig betydelse för Sveriges framtid, konkurrenskraft, nya jobb och välfärd.” /Peter Fellman, Chefredaktör, Dagens Industri

Ohlssons minskar sitt klimatavtryck i samarbete med SPP

Minskat klimatavtryck i samarbete med SPP

I februari 2021 uppgick vårt pensionskapital hos SPP till 2,1 miljoner kr och under året har det ökat ännu mer. Genom sparande i hållbarhetsfokuserade pensionsfonder har vi minskat vårt klimatavtryck med 30 %. Uträkningen baseras på SPPs genomlysning av fondkapitalet ur ett utsläppsperspektiv i jämförelse med fondsparande utan hållbarhetskrav. Därefter har fondernas koldioxidavtryck kunnat utrönas. Tack vare att SPP har hållbarhetskrav på många av sina fonder har vi med hjälp av pensionssparandet lyckats minska vårt klimatavtryck. Det är vi stolta över!

 

Ledningssystemet tryggar tillväxten

Vårt ledningssystem är ett stort stöd i vårt dagliga förbättringsarbete. Med ledord som struktur och balans kan medarbetarna använda systemet för att hitta policys och riktlinjer, göra utvärderingar och rapportera avvikelser som måste åtgärdas.

Tack vare den goda strukturen kan vi säkerställa en ständig förbättring och därigenom öka vår konkurrenskraft och tillväxt.

Genom att använda ledningssystemet kan vi bland annat:

  • Öka våra intäkter - och effektivisera oss vilket gör att vi kan utföra mer arbete.
  • Minska våra kostnader – göra rätt från början tack vare en bra planering.
  • Ge förutsättningar för ett effektivt utfört arbete – analysera kommande affärer och uppdrag.

 

Vårt Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en del av vår affärsidé. Det ska genomsyra allt vi gör. Här delar vi med oss av några av våra tankar kring hållbarhetsarbetet. 

Läs mer
Socialt Hållbarhetsarbete

Social hållbarhet

Förutom att uppmana kunder och leverantörer till ett mer hållbart agerande stödjer vi flera organisationer som alla verkar för ett bättre samhälle.

Läs mer
Miljö

Miljömässig hållbarhet

En stor del av vårt miljömässiga hållbarhetsarbete innefattar insamling och förädling av avfall. Målet är att göra det på ett sätt som minimerar användningen av naturens resurser och samtidigt minskar utsläppen.

Läs mer

JAG VILL BLI KONTAKTAD