Vi arbetar med alla typer av industrier, oavsett branschtillhörighet

Uppdragen är många och olika beroende på vilken bransch det gäller. Verkstads-, kemisk-, grafisk- eller livsmedelsindustrin, alla har olika behov. Gemensamt för alla är dock att vi anlitas för såväl enskilda insatser som projektbaserade uppdrag. Det kan röra sig om olika typer av transporter, torr- och grävsuguppdrag, anläggnings- och markarbeten. Tjänsteutbudet spänner även över underhållsuppdrag på löpande basis, som avfallshantering, avlopp, farligt avfall, industrirengöring, sopning av större ytor som p-platser eller uppställningsplatser samt snöbekämpning. 

Hyra container från Ohlssons

Avfallshantering

Ohlssons hjälper din industri med avfallshantering, rådgivning och statistik. Vi hanterar alla typer av restprodukter, spill som uppstår i olika produktionsprocesser, emballagematerial, metallskrot, farligt avfall m.m. Detta hanteras med olika lösningar av containers, komprimatorer, miljöskåp och behållare.

Läs mer
hantering av farligt avfall

Farligt avfall

Vissa typer av avfall måste hanteras som farligt. Vi tillhandahåller olika typer av förvaringsmöjligheter samt är behjälpliga med rådgivning och transport av det farliga avfallet.

Läs mer
Puff Transport

Kranbilstjänster

Kranbilarnas olika lyftkapacitet och räckvidd gör dem oslagbara och flexibla vid olika typer av lyft- och transportuppdrag. Vi kan förse dem med utrustning för olika ändamål t. ex. med pallgafflar, gripskopa eller såg.

Läs mer
kranbil lyfter material

Magasinering och lossning

Vi erbjuder våra kunder möjlighet till magasinering i våra lagerlokaler i Landskrona. Perfekt om du behöver välja tillfällig magasinering på grund av platsbrist eller av säkerhetsskäl. Har du material som är skrymmande eller väger mycket (upp till flera ton) kan vi lossa det med våra lastmaskiner.

Läs mer
Avlopp Puffbild

Avlopp

Vi hanterar i stort sett allt som rör avlopps- och ledningsnätet och tjänsterna är både av underhållande och förebyggande karaktär. Vid akut stopp i avloppet erbjuder avloppsjour på Ohlssons service dygnet runt, året runt.

Läs mer
Slamsugning Tjänster

Slamsugning och spolning

Ohlssons utför slamsugning av pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar m.m. Slamsugning genomförs med specialanpassade fordon för att möta alla behov och situationer.

Läs mer
Flisning Av Träavfall

Återvinning

Avfall är en viktig resurs och när du återvinner sparar vi massor av energi. Koldioxidutsläppen blir lägre när nya produkter skapas av återvunnet material, istället för av nytt. Dessutom sparar vi på jungfruliga material när vi återvinner så mycket som möjligt. 

Läs mer
Sopmaskin1

Sopmaskin

Ohlssons har flera sopmaskiner och förare med mångårig erfarenhet av dessa uppdrag. Vi utför industriell sopning av exempelvis lagerlokaler, parkeringsgarage, flygplatser och hamnar. Dessa tjänster utför vi på tider som passar dig, så att sopningen har minsta möjliga påverkan på din verksamhet.

Läs mer
Halkbekämpning

Snöröjning

Vi röjer och skottar snö från t. ex. parkeringar och uppställningsplatser så att bilarna kan ta sig fram. Vi saltar och halkbekämpar gator och parkeringar. Vi får helt enkelt vintern att kännas lite enklare och mer behaglig för dig!

Läs mer
Sanering

Sanering

Vi utför alla typer av saneringsuppdrag inom spol- och rörteknik. Våra specialanpassade fordon hanterar både vätskor och torra material. För brandfarligt material och frätande vätskor använder vi våra ADR-klassade fordon. Våra torr- och grävsugfordon hanterar vart och ett 12 m3 i sina tankar.

Läs mer
Torrsug Puff

Torr- och grävsug

Torr- och grävsugen är ett mycket sofistikerat fordon som utför grävarbeten och sugarbeten med ”kirurgisk precision”. Vi kan därför med minimal påverkan komma åt i känsliga utrymmen.

Läs mer
Lastbilar Står Parkerade

Logistik och transport

Varje dag utför vi ett stort antal transporter, både i närområdet och de som tar oss lite längre iväg. Det ena uppdraget är inte det andra likt. De kan till det yttre te sig lika, men ofta ställs vi inför problemlösning. Då ställs vår flexibilitet och kreativitet på prov.

Läs mer

Från en nöjd samarbetspartner 

"Vi är en kemisk industri som ställer höga krav på våra entreprenörer avseende säkerhet, hälsa och miljö. Generellt för arbete i vår anläggning gäller att entreprenörerna genomgått en utbildning för att få utföra sina tjänster. Ohlssons med sin kunniga personal förstår och lyssnar på våra krav.

Det är också därför som vi kontinuerligt anlitar dem för diverse tjänster och har så gjort i många år. De sköter bl a vårt underhåll av dag- och trekammarbrunnar samt tömmer våra containrar med olika avfall.

Vi utnyttjar frekvent Ohlssons olika specialfordon. Deras hetvattenbilar är ovärderlig hjälp vid diverse igensättningar av rörledningar. Även bil med högtryckstvätt för rengöring av olika tankar och utrustning används. Stort plus med denna bil är att den både kan tvätta och slamsuga.

Vi använder också deras bilar för filmning av diverse ledningar. Vi har ett mycket bra samarbete med Ohlssons som vi ser som en pålitlig och serviceinriktad samarbetspartner med högt säkerhetstänk. Flera gånger har vi t ex behövt få hit högtryckstvätten eller hetvattenbilen med kort varsel, detta löser de oftast väldigt snabbt.

Sist men inte minst så använder vi oss också av deras jourverksamhet om vi får problem på kvällar eller helger. För oss på Celanese Production är det viktigt att vi har en dynamisk dialog med Ohlssons. När problem uppstår så kan vi snabbt diskutera fram bra åtgärder för att lösa dessa.

Tack vare detta kan vi undvika kostsamma stopp och produktionsbortfall."

Jimmy le Hegarat, Operativ chef teknik, Celanese Production Sweden AB, Perstorp

 

Jag vill bli kontaktad