Transport och hantering av farligt avfall

Vi hjälper er hela vägen: från förvaring till transport och behandling av farligt avfall

Hantering av farligt avfall är omgärdat av en uppsjö av lagar och regler som är i ständig förändring. Våra miljöexperter följer kontinuerligt denna dynamiska process av regelverk och kan därför också ta ett helhetsansvar för hanteringen av ert farliga avfall. Våra väletablerade rutiner för denna typ av arbete innebär att våra kunder lugnt kan lämna över allt ansvar till oss.Vi har säkerhetsexperterna, ackrediteringarna, maskinerna, tillstånden och en egen mottagningsanläggning.

Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. Eftersom avfallet är farligt är det viktigt att det hanteras på ett korrekt sätt. Vi behandlar olika farliga avfall genom förbränning, våtkemisk behandling, biologisk behandling eller deponering.

Det är också vanligt att förbehandla farligt avfall före den slutliga behandlingen. Det görs t ex. genom indunstning eller demontering av farliga komponenter i elektronikavfall.

Kontakta oss för att få hjälp med ert farliga avfall!

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER!

 

Vi hjälper dig med det nya rapporteringssystemet 

 

LÄS MER

Våra tjänster

  • Rådgivning gällande ert farliga avfall
  • Förvaring av farligt avfall i miljöskåp
  • Transport av farligt avfall
  • Behandling av farligt avfall på vår egen mottagningsanläggning

Miljöskåp

Farligt avfall kräver speciell utrustning för förvaring och hantering på ett säkert, miljömässigt och lagligt sätt. Våra miljöskåp är utformade så att du ska känna dig trygg med förvaringen av ditt farliga avfall.

Skåpen används för säker förvaring av olja, kemikalier, syror och vätskor. De är brandisolerade och låsbara samt inredda med skräddarsydda lådsystem för sortering och insamling av annat miljöfarligt avfall som t.ex. lysrör, olika vätskor och batterier. Miljöskåpen kan inredas enligt dina specifika önskemål och finns i olika storlekar.

Våra olika modeller av miljöskåp:

miljöskåp för farligt avfall från ohlssons

miljöskåp för farligt avfall från ohlssons

miljöskåp för farligt avfall från ohlssons

Miljöskåp för farligt avfall från ohlssons

 

 

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/farligt-avfall/
Miljö

Certifikat och tillstånd

Läs mer om våra certifikat och tillstånd.

Läs mer