Bearbetning av inhämtat material kan bli som ”nytt” igen

Ohlssons samlar in olika typer av material som vi sedan bearbetar i våra kross- och siktningsmaskiner. Det går att omvandla och återvinna mer än vad man tror. Grus, sten, trä, asfalt, industri-, bygg- och trädgårdsavfall, listan kan göras lång. Efter bearbetning går materialet antingen in i återvinningscykeln igen eller till energiutvinning genom förbränning.

siktning

kross- och siktningsmaskiner

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/mark-och-entreprenad/siktar-och-krossar/