Stora och små saneringsuppdrag

Vi utför alla typer av saneringsuppdrag inom spol- och rörteknik. Våra specialanpassade fordon hanterar både vätskor och torra material. För brandfarligt material och frätande vätskor använder vi våra ADR-klassade fordon. Våra torr- och grävsugfordon hanterar vart och ett 12 m3 i sina tankar. Lägg därtill en överlägsen flexibilitet att komma till i känsliga med minimal påverkan. 

Kontakta oss för att få hjälp och råd kring sanering!

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/rent-och-fint/sanering/