En färgstark partner med ett globalt miljöansvar

Vi på Ohlssons gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Dessutom uppmanar vi kunder, leverantörer och samarbetspartners att ta större hänsyn till hållbarhet i sina verksamheter. 

Här är några konkreta exempel:

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck, trycksaker och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik. 
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter. 

Certifikat

Ohlssons är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Certifieringarna avser miljö, kvalitet och arbetsmiljö där vi arbetar strukturerat för att vara ett föredöme i branschen och för våra intressenter. 

Ledningssystemet omfattar tillhandahållande av tjänster inom renhållning-, transport-, entreprenad-, recycling-, spol och rörteknikstjänster samt behandling och mellanlagring av avfall och farligt avfall.

Ladda ned certifikaten här [pdf]

Ladda ned bilaga till certifikat här [pdf]

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

Tillståndet omfattar transport av alla slags av avfall och alla slags av farligt avfall. Tillståndet gäller till och med 20021-11-30 vad avser farligt avfall och tills vidare vad avser avfall som inte är farligt avfall.

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall [pdf]

 En pålitlig partner

högsta kreditvärdighet

Med ett guldsigill från UC, vilket innebär högsta kreditvärdighet, är Ohlssons en partner du kan lita på. UC bedömer vår ekonomiska status på lång sikt som mycket stabil. Att ha högsta kreditvärdighet är en kvalitetsstämpel som visar att vi är ett pålitligt och starkt bolag. Det ger våra kunder och samarbetspartners en indikation på att vi är en trygg partner!