Certifikat

Ohlssons är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Certifieringarna avser miljö, kvalitet och arbetsmiljö där vi arbetar strukturerat för att vara ett föredöme i branschen och för våra intressenter. 

Ledningssystemet omfattar tillhandahållande av tjänster inom renhållning-, transport-, entreprenad-, recycling-, spol och rörteknikstjänster samt behandling och mellanlagring av avfall och farligt avfall.

Ladda ned certifikaten här [pdf]


Fair Transport

Ohlssons är hållbarhetscertifierade av Fair Transport som säkerställer att anslutna bolag tar ansvar och håller en hög nivå gällande klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Det innebär i praktiken att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan, kör trafiksäkert och erbjuder goda arbetsförhållanden för våra anställda. 

Fair Transport certifikat  [pdf]

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

Tillståndet omfattar transport av alla typer av avfall och alla typer av farligt avfall. Tillståndet gäller till och med 2026-10-12 för farligt avfall och tills vidare för avfall som inte är farligt avfall.

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall [pdf]

Ackreditering

Ohlssons är ett ackrediterat oberoende kontrollorgan för femårskontroll av oljeavskiljare. 

Det innebär att såväl arbete som dokumentation hanteras under sekretess. Tillsynsmyndigheter och föreskrivande myndigheter kan begära ut informationen från genomförda kontroller, dock informeras alltid du som kund innan eventuell utlämning av informationen sker. 

Ackrediteringsmärke

Ohlssons policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vår sammanfattade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy är grunden för vår strävan efter att vara en ansvarsfull organisation som prioriterar hög kvalitet, miljömedvetenhet och välmående för våra medarbetare.

Ohlssons kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

 

 

Vårt Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en del av vår affärsidé. Det ska genomsyra allt vi gör. Här delar vi med oss av några av våra tankar kring hållbarhetsarbetet. 

Läs mer