Visselblåsning


Ohlssons och Puls ser gärna att du anmäler missförhållanden, brott och olämpligt beteende – både sådant som du misstänker och sådant du vet – via nedanstående visselblåsarkanal. Funktioner inom HR kan vid behov komma att hantera inkommande rapporter. Vi garanterar att du är fullständigt anonym om du så önskar och att ditt ärende hanteras med total sekretess.

Visselblåsning på Ohlssons


Vad du kan visselblåsa om?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker på vad du kan visselblåsa om uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy längre ner på sidan. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Vem kan visselblåsa?

Alla som är anställda i Ohlssons AB eller Puls AB kan göra en anmälan om visselblåsning. Utöver anställda medarbetare så kan även före detta anställda, arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra personer som har ett arbetsrelaterat förhållande till Ohlssons eller Puls visselblåsa.

Hur hanteras rapporten?

Ohlssons och Puls kommer med utgångspunkt från gällande lagstiftning göra en inledande bedömning av din rapport för att avgöra om den är lämplig att hantera inom ramarna för visselblåsarkanalen. Alla rapporter tilldelas ett unikt ärendenummer och du får en verifieringskod som kvitto på att rapporten har skickats in. Du kommer också att få en bekräftelse senast sju dagar efter att du har fått kvittensen på att din anmälan har tagits emot. Du kan använda verifieringskoden om du vill skicka in mer information eller ta reda på hur det går med ärendet. Vi kommer att informera dig om hur ärendet har handlagts inom 90 dagar.

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Kan du vara anonym?

Du kan om du så önskar förbli helt anonym när du skickar in en rapport om du inte frivilligt uppger vem du är. Du behöver inte uppge någon personlig information om dig själv.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om Ohlssons och Puls hantering av visselblåsningsärenden eller integritetsfrågor, läs gärna dokumenten nedan:

Fullständig visselblåsarpolicy

Integritetspolicy


                                               Rapportera här