På Ohlssons arbetar vi aktivt för att belasta miljön så lite som möjligt

En stor del av vårt miljömässiga hållbarhetsarbete innefattar insamling och förädling av avfall. Målet är att göra det på ett sätt som minimerar användningen av naturens resurser och samtidigt minskar utsläppen.

När det kommer till fordon och material försöker vi i möjligaste mån att effektivisera och välja sådana produkter och fordon som för uppdraget är mest lämpliga ur miljöperspektiv. Här handlar det även om att möta våra kunders kravställningar. Vi vill öka miljömedvetenheten och dela med oss av våra kunskaper för en minskad miljöpåverkan med kunder och samarbetspartners.

Därför erbjuder vi våra kunder att ta del av vår hållbarhetsrådgivning, där vi hjälper dem att optimera avfallshanteringen ur ett miljöperspektiv.

Här är några konkreta exempel på vad vi gör för att minska vårt klimatavtryck:

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass i största möjliga mån. Vi har också påbörjat en process för att fasa ut farliga kemikalier ur vår verksamhet.
  • Vi arbetar aktivt med att minska vår bränsleförbrukning genom exemelvis effektiv transportledning och smart körteknik.
  • Vi har implementerat ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.

 

Karta som visar var Ohlssons har kommunala uppdrag

Insamlingsuppdrag från Knivsta i norr till Vellinge i söder

Ohlssons bedriver insamling av hushållsavfall i ett 30-tal kommuner runtom i Sverige. Med lång erfarenhet av olika sorters insamlingssystem tar vi oss kontinuerligt an nya renhållningsuppdrag, alltid med miljön i fokus.

Under 2021 startade vi upp flera nya uppdrag, bland annat:

  • Varberg och Falkenberg
  • Vellinge
  • Uppsala

Egna anläggningar

På våra egna anläggningar samlar vi in, sorterar, bearbetar och återvinner olika material. Här är målet att hantera restprodukter så miljöeffektivt som möjligt för att en stor del ska kunna återföras in i kretsloppet. Till exempel framställer vi frodig planteringsjord som vi skapar av vårt insamlade trädgårdsavfall.

 

pantamera

Pantamera

På uppdrag av Returpack AB (Pantamera) ansvarar Ohlssons för insamlingen av pantförpackningar i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Stockholms län. Insamlingsuppdraget i storstockholm startades upp under årets andra kvartal. I december 2021 fick vi fortsatt förtroende att sköta insamlingen i Skåne i ytterligare 7 år.

”Återvinning av PET-flaskor och aluminiumburkar är ett fantastiskt sätt att spara ändliga material och att minska koldioxidutsläppen. Vi är glada över att ha fått ytterligare ett område på uppdrag av Pantamera där vi kan vara med och bidra till en mer hållbar värld.”, säger Ronny Thelin, KAM på Ohlssons.

Om Returpack

Returpack tillhandahåller det svenska pantsystemet som varje år tar emot cirka 2 miljarder pantburkar och PET-flaskor. Tack vare pantsystemet bidrar Returpack till ett mer hållbart samhälle. Läs mer på pantamera.nu.

Effektiv planering minskar bränsleförbrukningen

Vi minskar bränsleförbrukningen varje år, främst tack vare följande initiativ:

  • Inköp av fordon som förbrukar mindre bränsle.
  • Eco-driving som optimerar bränsleförbrukningen.
  • Användning av fossilfritt drivmedel i största möjliga mån.
  • Effektiva rutter för att minimera antal mil.

 

Investerar i nya biogasbilar

En viktig del i vår satsning för att minska våra koldioxidutsläpp är våra nya biogasbilar. Under 2021 har vi investerat i fler biogasbilar än något annat år och ungefär hälften av vår fordonsflotta består idag av biogasbilar. Vår intention är dock att inte nöja oss där, utan att fortsätta investera i dessa för att sänka vår miljöpåverkan ytterligare.

2021 sparade vi 588 900 liter diesel tack vare att vi tankade gas istället. 2022 satsar vi på att spara ännu mer. 

Mindre utsläpp än genomsnittet

Vår fordonsflotta av Euro 6-lastbilar som drivs på gas eller HVO har gjort att vårt utsläpp av CO2-ekvivalenter är 10 kg/mil. Det kan jämföras med Naturvårdsverkets uträkning för tunga lastbilar som innebär ett genomsnitt på 15,25 kg/ mil, vilket betyder att våra utsläpp av CO2-ekvivalenter är lägre än genomsnittet. Målet är att minska utsläppen av CO2-ekvivalenter ännu mer - men det här är en bra början. 

 

Sol1

Energieffektiva fastigheter i Märsta

Under 2021 förvärvade Ohlssons energieffektiva fastigheter i Märsta. Fastigheterna rymmer bland annat kontor, garage och verkstäder och har solceller installerade på taken.

Läs mer
Därför ska du återvinna

Därför ska du återvinna

Visste du att det tar 450 år för plast att brytas ned av naturen? Och efter så många år återstår det fortfarande skadliga mikrobitar av plasten. I den här artikeln får du svar på varför du ska återvinna.

Läs mer
Benny Jeanette Jim

Därför är Osby Sveriges bästa avfallskommun 2022

Osby Kommun har av Avfall Sverige utsetts till årets avfallskommun 2022. I Osby och Östra Göinge är det ÖGRAB som ansvarar för kommunernas renhållningsskyldighet. ÖGRABs entreprenör för avfallsinsamlingen är Ohlssons. I den här artikeln berättar Benny och Jeanette som sköter driften, chauffören Jim och ÖGRABs vd Per om hur man blir Sveriges bästa avfallskommun.

Läs mer
Vårt Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en del av vår affärsidé. Det ska genomsyra allt vi gör. Här delar vi med oss av några av våra tankar kring hållbarhetsarbetet. 

Läs mer