Riktat tjänsteutbud mot olika branscher

Vi har valt att samla vårt breda utbud av tjänster under specifika branscher. Vi vet av erfarenhet vilka tjänster som kan vara intressanta för olika yrkeskategorier och branscher. Vi tror att det blir lite lättare för våra kunder att snabbt hitta vad de söker på detta sätt. Naturligtvis är hela Ohlssons tjänsteutbud tillgängligt för alla branscher.

Grävskopa

Anläggning och mark

Ohlssons har lång erfarenhet av entreprenadverksamhet och av anläggning och mark. Vi har en bred maskinpark för alla typer av uppdrag, långa, korta, stora eller små - spelar ingen roll. Vi hyr ut våra maskiner med tillhörande förare som direkt ansluter och blir en del av ert team.

Läs mer
Bostadsratts Puff

Bostadsrättsföreningar

Ohlssons koncept med tjänster riktade mot bostadsrättsföreningar kallar vi för trygg fastighetsskötsel. Här har vi delat in våra fastighetsnära tjänster i tre segment: Återvinning, Spol- och slamsugning och Underhålls- och servicetjänster

Läs mer
Varuhus Puff

Butiker, köpcenter & kontor

Vi har många butiker, köpcenter och kontor i vår region som anlitar oss, antingen för fast avfallshantering eller för olika typer av underhållsuppdrag som avloppsspolning etc. Förekommande uppdrag av behovskaraktär kan även vara sopning av p-platser/uppställningsplatser och snöbekämpning vintertid.

Läs mer
Kranbil Lyfter

Bygg

Behöver du hållbara resurser till ditt byggprojekt? Gör som många av regionens byggföretag och utnyttja vårt breda tjänsteutbud. Det kan handla om enskilda tjänster när behov uppstår eller om en mer kontinuerlig uppbackning där vi är involverade på projektbasis med större åtaganden.

Läs mer
Fastighetsbolag Puff

Fastighetsbolag

Det är inte alla fastighetsbolag som har en permanent organisation för alla typer av underhåll och arbeten som krävs. Ohlssons arbetar med stora och små fastighetsbolag med fasta åtaganden, kontinuerliga underhållstjänster eller enskilda tjänster då behov uppstår.

Läs mer
Industri Puff

Industri

Uppdragen är många och olika beroende på vilken bransch det gäller. Verkstads-, kemisk-, grafisk- eller livsmedelsindustrin, alla har olika behov. Gemensamt för alla är dock att vi anlitas för såväl enskilda insatser som projektbaserade uppdrag.

Läs mer

Jag vill bli kontaktad