grävskopa och lastbilar

Maskinparken för alla typer av projekt

Vår moderna, breda maskin- och fordonspark lämpar sig väl för både entreprenadföretag och kommuner i södra Sverige. Vi är en uppskattad partner som klarar av omfattande entreprenad- och anläggningsuppdrag, även över längre tidsperioder. Vi har maskiner för allehanda gräv- och schaktningsuppdrag. Lägg därtill fordon för transport som passar alla krav och ändamål.

Vi har varit del i större entreprenadprojekt och i mindre väg- och byggprojekt. En viktig del av entreprenadverksamheten är exploateringsarbeten i form av gatu- och ledningsarbeten, mark- och grundläggningsarbeten.

Välutbildad personal är en förutsättning

Maskiner i all ära men utan kollegorna som hanterar dem kommer vi inte långt. Våra grävmaskins-, lastbils- och dumpersförare är riktigt duktiga på sina jobb. Lika viktigt som att kunna köra eller hantera sitt fordon är den sociala kompetensen. Våra förare hyrs ofta ut med sitt fordon och blir en del av arbetslagen i olika projekt. Vi bidrar med lagspelarna som blir en del av det värdeskapande samspel som innebär att uppdragen kan slutföras.

Specialmaskiner för specialuppdrag

Vår digra maskin- och fordonspark består av en del specialmaskiner för dito uppdrag. Ett imponerande fordon är den s.k. torr- och grävsugen som är en hybrid av en gigantisk dammsugare och en grävskopa. Som torrsug är den en värdefull hjälp vid renoveringar då den kan suga bort material som ofta finns i gamla mellantak och dylikt. Den kan även användas till att suga bort grus i husgrunder eller runt ledningar och olika rördragningar. Material, vått som torrt, sugs in i den 12 m3 stora tanken.

Vi tar dessutom hand om material för vidareförädling eller för transport till deponi och hjälper dig att ta fram en optimal lösning som passar ditt projekt.

Välkommen att höra av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa dig med ditt nästa projekt!

grävskopor står parkerade

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/mark-och-entreprenad/