Förvaring av ditt farliga avfall

Farligt avfall kräver speciell utrustning för förvaring och hantering på ett säkert, miljömässigt och lagligt sätt. Vi erbjuder en säker och hållbar helhetslösning för att du ska känna dig trygg med förvaringen av ditt farliga avfall samt följa lagen om skydd mot olyckor. 

Vår lösning är brandsäker och miljömässigt godkänd. När du har fyllt behållarna i ditt miljöskåp hämtar vi det farliga avfallet för att sedan återvinna så mycket som möjligt av det. Det som inte går att återvinna bahandlar vi på ett säkert och lagstadgat vis. 

Utformas efter dina behov

Det finns många typer av farligt avfall och vi utrustar ditt skåp med fat, behållare och kärl som passar din verksamhet. Vilken modell passar din verksamhet?

Miljöskåpen finns i flera modeller. Under vår rådgivning hittar vi den lösning som passar din verksamhet bäst. 

Exempel på farligt avfall:

  • Absorbenter
  • Batterier
  • Färgnurkar
  • Glykol
  • Sprayburkar/aerosoler
  • Lysrör
  • Lösningsmedel
  • Oljefilter
  • Spillolja

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ gratis Rådgivning

 

Tryggt för både människa och miljö

Med ett miljöskåp undviker du att skada miljö och människa samt uppfyller krav från myndigheterna - däribland lagen om skydd mot olyckor.

Det inbyggda trågets volym är beräknat för att kunna samla upp eventuellt läckage enligt myndigheternas krav. 

Skåpet är ventilerat och utrustat med en punktsprinkler som vid temperaturer över 93°C utlöser inom 6 sekunder.

Rapportering till naturvårdsverket ingår

Det finns en uppsjö av lagar och regler att hålla koll på när det kommer till det nya rapporteringssystemet. Det kan både vara krångligt och tidskrävande att både hålla koll på alla bestämmelser och sköta rapporteringen. Vi vill att du som kund hos oss ska känna dig trygg med såväl hantering som rapportering av ditt farliga avfall. Därför har vi tagit fram en tjänst där vi hjälper dig med rapporteringen.


Vilken modell passar din verksamhet?

Miljöskåp small


Miljöskåp medium

Miljöskåp för farligt avfall

 

Miljöskåp large

Miljöskåp för farligt avfall från Ohlssons

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ gratis Rådgivning!

 

 

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/farligt-avfall/miljoskap/
Batteribox 2023

Säker förvaring av litiumjonbatterier

Vår lösning, Lita®, är speciellt designad för att säkert förvara och transportera litiumbatterier. Med Lita® minimerar vi risken för brand och skador för att du ska känna dig trygg med förvaringen av dina litiumbatterier samt följa lagen om skydd mot olyckor. 

Läs mer
Certificate

Certifikat och tillstånd

Läs mer om våra certifikat och tillstånd.

Läs mer