Med våra dumprar kan vi flytta massor

Olika uppdrag kräver olika resurser. Vi förfogar över en bred fordonspark som klarar av de flesta krav som ställs. Våra dumpers används företrädesvis vid entreprenad- och byggprojekt. Vi hyr ut våra dumpers med tillhörande förare som snabbt kan inrätta sig i ledet och bli en viktig kugge i kundens projekt. Flera av dessa används dagligen vid stora projekt som pågår runt om i vår region.

grävskopa lastar jord i en dumper

dumpers och en grävskopa

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/mark-och-entreprenad/dumpers/