Återvinning av metall

Ohlssons tar emot all sorts skrot, metall samt kabel. Avfallet delas in i delfraktionerna skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, kablar, kablar med blymantel eller bly. Dessa ska gå till materialåtervinning.

Genom att återvinna 1 ton järn kan vi spara mer än 1 ton koldioxidutsläpp. Återvinning av aluminium är också riktigt bra, eftersom framställningen av aluminium är energikrävande. 95% av energin sparas vid aluminiumåtervinning, jämfört med framställning av ny malm.

Tack för att du återvinner och hjälper oss att spara massor av energi och utsläpp!

återvinning av skrot och metall