Återvinning av metall

Ohlssons tar emot all sorts skrot, metall samt kabel. Avfallet delas in i delfraktionerna skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, kablar, kablar med blymantel eller bly. Dessa ska gå till materialåtervinning.

Genom att återvinna 1 ton järn kan vi spara mer än 1 ton koldioxidutsläpp. Återvinning av aluminium är också riktigt bra, eftersom framställningen av aluminium är energikrävande. 95% av energin sparas vid aluminiumåtervinning, jämfört med framställning av ny malm.

Tack för att du återvinner och hjälper oss att spara massor av energi och utsläpp!

återvinning av skrot och metall

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/atervinning/skrot-metall/