Återvinning av wellpapp

Vid sortering av wellpapp eller ”vågig kartong” är det viktigt att sortera bort plastad wellpapp och wellpapp som är nedsmutsad med matrester eller liknande. All wellpapp, t. ex. kartonger, wellpappflak eller rullwellpapp som lämnas för källsortering och återvinning ska vara tom och tillplattad. Den wellpapp du lämnar hos oss blir råvara för ny wellpapp. Detta sparar energi och träd.

återvinning av wellpapp

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/atervinning/wellpapp/