Precis och effektiv bortforsling eller inblåsning av material 

Torr- och grävsugen är ett mycket sofistikerat fordon som utför grävarbeten och sugarbeten med ”kirurgisk precision”. Vi kan därför med minimal påverkan komma åt i känsliga utrymmen. Grävsugen kan förutom vid VA-uppdrag vara värdefull vid renoveringar då den kan suga bort material som ofta finns i gamla mellantak och dylikt. Den kan även användas till att suga bort grus i husgrunder eller då det ska bytas jord runt känsliga trädrötter. Vått och torrt material sugs in i den 12m³ stora tanken som vi sedan transporterar till deponi eller använder till vidareförädling.

Torr- och grävsugen kan även trycka in material, t ex. olika bärlager och grus, upp till 200 meter. Perfekt vid bygg- och anläggningsarbeten! 

Kontakta oss så berättar vi hur torr- och grävsugen kan passa ditt uppdrag!

torrsugning vid ett bygge

torrsugningsmaskin

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/mark-och-entreprenad/torr-och-gravsug/