Krav från Naturvårdsverket att alla företag ska rapportera sitt farliga avfall

Den 1 november 2020 ökade kraven på rapportering och spårbarhet av farligt avfall. Kraven från Naturvårdsverket och EU innebär att uppgifter om just farligt avfall ska samlas i ett nationellt elektroniskt register.

Alla som lämnar ifrån sig farligt avfall är skyldiga att rapportera det till Naturvårdsverket enligt avfallsförordningen. 

Den 1 januari 2022 infördes en ny förordning som innebär en sanktionsavgift på 5 000 kr om rapporteringen kommer in för sent (Förordning 2012:259 om miljösanktionsavgifter).

Slipp rapportera - Ohlssons hjälper dig

Det finns en uppsjö av lagar och regler att hålla koll på när det kommer till det nya rapporteringssystemet. Det kan både vara krångligt och tidskrävande att både hålla koll på alla bestämmelser och sköta rapporteringen. Vi vill att du som kund hos oss ska känna dig trygg med såväl hantering som rapportering av ditt farliga avfall. Därför har vi tagit fram en tjänst där vi hjälper dig med rapporteringen.

Tjänsten innefattar bland annat korrekt rapportering enligt Naturvårdsverkets krav. Den innebär även att vi säkerställer att gällande regler följs. 

Förutom rapporteringen hjälper vi dig även med transport och omhändertagande av det farliga avfallet. 

ANMÄL DITT INTRESSE FÖR TJÄNSTEN HÄR

Mer information om de nya kraven

Hur går rapporteringen till? 

nytt rapporteringssystem för farligt avfall

Vem är skyldig att rapportera?

Verksamheter som är producent, transportör eller återvinnare av farligt avfall är skyldiga att rapportera in det till Naturvårdsverkets digitala avfallsregister. Det innebär alla svenska verksamheter som lämnar, transporterar, vidareförmedlar och/eller behandlar farligt avfall. 

Kraven på rapportering av farligt avfall gäller de allra flesta, även verksamheter som vid en första anblick inte tros producera farligt avfall. Om du som fastighetsägare till exempel byter ut lysrör i byggnaden räknas du som avfallslämnare, och måste således rapportera in uppgifterna till Naturvårdsverket.

Vad är det som ska rapporteras och varför?

För att Naturvårdsverket ska få en bättre översikt av det farliga avfallet i Sverige ökar kraven på rapportering, vilket även krävs av EU. De uppgifter som Naturvårdverket kräver är bland annat information om avfallsproducenten, transportören, avfallskod (ewc-kod) och vikt. Alla uppgifter ska lämnas in i kronologisk ordning och rapporteras till det digitala registret före transport. Du har två arbetsdagar på dig att rapportera in uppgifterna till Naturvårdsverket, annars riskerar du från och med 1 januari 2022 sanktionsavgifter. 

Vad innebär det för dig som kund?

De verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets krav måste ha full koll på sitt farliga avfall – var avfallet uppstått, typ av avfall och mängd samt vem som hämtar det. Du som kund ansvarar för att din verksamhet uppfyller alla regler, men vi hjälper dig gärna med att kontrollera och säkerställa samt bistå med hjälp av hanteringen av ditt farliga avfall.

Det är även viktigt att du som lämnar ifrån dig det farliga avfallet benämner det enligt rätt avfallskoder. Läs mer om det i avfallsförordningen.

Bra länkar där du hittar mer information

  • Avfallsförordningen - Här hittar du bland annat gällande regler och korrekta avfallsbenämningar
https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/farligt-avfall/rapportering-av-farligt-avfall/