Flexibel leverans av material

Vi levererar grus, jord, barkflis och dekorsten för olika användningsområden. Detta kan levereras med våra kranbilar i storsäck som är idealiska för material, var och en med 1m3 volym eller i lösvikt. Kranbilarna har dessutom en bra räckvidd och når ca 15 - 25 meter vilket innebär att man kan hysa dessa säckar en bra bit från gatan/lokalen.

väggrus bärlager

Bärlager 0/16

Väggrus. Lämpligt för grusväg/uppfart.
Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

 

väggrus som är lämpligt för uppfart eller grusväg

Bärlager 0/32

Väggrus. Lämpligt för grusväg/uppfart.

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

väggrus till grusväg eller uppfart

Bärlager 0/45

Väggrus. Lämpligt för grusväg/uppfart.

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

grus till fogning av marksten och plattor

Stenmjöl 0/2

Finkornigt grus. Lämpligt till fogning av marksten/plattor.

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

finkornigt grus för underlag till marksten, plattor och även fogning

Stenmjöl 0/5

Finkornigt grus. Används främst som underlag till marksten/plattor, men även fogning.

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

 

grus till marksten och plattor eller till slitlager på gångväg och grusplan

Stenmjöl 0/8

Finkornigt grus. Lämpligt underlag till marksten/plattor, eller som slitlager på gångväg/grusplan.

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

 

grus som kan användas till gångbanor och uppfarter för halkbekämpning

Makadam 2/5

Har en dränerande effekt. Kan med fördel användas på gångbanor och uppfarter för halkbekämpning. Även bra underlag vid plattläggning.

Vänligen observera att viss nyansskillnad kan förekomma. 

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

 

grus med en dränerande effekt som passar till uppfarter, grusgångar, under husgrunder och som halkbekämpning

Makadam 5/8

Har en dränerande effekt. Passar bra på uppfarter, grusgångar, under husgrunder och som halkbekämpning.

Vänligen observera att viss nyansskillnad kan förekomma. 

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

grus som passar bra till gångytor och anläggning av trädäck

Makadam 8/11

Bra till gångytor i trädgården eller längs husfasaden. Kan även passa bra som underlag vid anläggning av trädäck.

Vänligen observera att viss nyansskillnad kan förekomma. 

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

 

dränerande grus som passar bra till uppfarter, grusgångar,  gårdsplaner och under husgrunder

Makadam 8/16

Har en dränerande effekt. Passar bra på uppfarter, grusgångar, gårdsplaner och under husgrunder.

Vänligen observera att viss nyansskillnad kan förekomma. 

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

 

dränerande grus som passar bra på gårdsplaner

Makadam 16/32

Har en dränerande effekt. Passar bra på gårdsplaner.

Vänligen observera att viss nyansskillnad kan förekomma. 

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

svart dekorsten

Svart Diabas 8/11

Fin dekorsten.

Vänligen observera att viss nyansskillnad kan förekomma.

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

harpat grus även kallat sättgrus

Harpat grus 0/8

Dräneringsgrus/sättgrus. 

Vänligen observera att viss nyansskillnad kan förekomma. 

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

 

 

jord som passar bra till anläggning av en ny gräsmatta

Harpad matjord

Passar bra t.ex. vid anläggning av en ny gräsmatta.

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

 

planteringsjord som passar utmärkt till kruka och i rabatten

Planteringsjord

Passar de flesta typer av planteringar i såväl kruka som rabatt.

Består av en blandning av kompost och torv, samt en liten del sand. 

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

 

barkflis används som marktäckare till rabatter och under häckar

Barkflis

Används som marktäckare i t.ex. rabatter och under häckar.jord som passar perfekt till att jämna ut gräsmattan med

Toppdress

Perfekt när du ska jämna ut din gräsmatta!

Består av en blandning av ca 70 % finkornig sand och 30 % kompost.


Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar. 

jord som används till kompost

Kompostjord

Näringsrik jord som fungerar mycket bra vid behov av jordförbättring. 

Levereras i storsäck. Vid beställning, ange antal storsäckar.