Flexibel leverans av material

Vi levererar grus, jord, barkflis och dekorsten för olika användningsområden. Detta kan levereras med våra kranbilar i storsäck som är idealiska för material, var och en med 1m3 volym eller i lösvikt. Kranbilarna har dessutom en bra räckvidd och når ca 15 - 25 meter vilket innebär att man kan hysa dessa säckar en bra bit från gatan/lokalen.

väggrus bärlager

Bärlager 0/16

Väggrus. Lämpligt för grusväg/uppfart.
Anges i antal ton. Leverans till tomtgräns i storsäck.

väggrus som är lämpligt för uppfart eller grusväg

Bärlager 0/32

Väggrus. Lämpligt för grusväg/uppfart.väggrus till grusväg eller uppfart

Bärlager 0/45

Väggrus. Lämpligt för grusväg/uppfart.grus till fogning av marksten och plattor

Stenmjöl 0/2

Finkornigt grus. Lämpligt till fogning av marksten/plattor.finkornigt grus för underlag till marksten, plattor och även fogning

Stenmjöl 0/5

Finkornigt grus. Används främst som underlag till marksten/plattor, men även fogning.

 

grus till marksten och plattor eller till slitlager på gångväg och grusplan

Stenmjöl 0/8

Finkornigt grus. Lämpligt underlag till marksten/plattor, eller som slitlager på gångväg/grusplan.

 

grus som kan användas till gångbanor och uppfarter för halkbekämpning

Makadam 2/5

Har en dränerande effekt. Kan med fördel användas på gångbanor och uppfarter för halkbekämpning. Även bra underlag vid plattläggning.

grus med en dränerande effekt som passar till uppfarter, grusgångar, under husgrunder och som halkbekämpning

Makadam 4/8

Har en dränerande effekt. Passar bra på uppfarter, grusgångar, under husgrunder och som halkbekämpning.

 

grus som passar bra till gångytor och anläggning av trädäck

Makadam 8/11

Bra till gångytor i trädgården eller längs husfasaden. Kan även passa bra som underlag vid anläggning av trädäck.

 

dränerande grus som passar bra till uppfarter, grusgångar,  gårdsplaner och under husgrunder

Makadam 8/16

Har en dränerande effekt. Passar bra på uppfarter, grusgångar, gårdsplaner och under husgrunder.

 

dränerande grus som passar bra på gårdsplaner

Makadam 16/32

Har en dränerande effekt. Passar bra på gårdsplaner.svart dekorsten

Svart Diabas 8/11

Fin dekorsten.
harpat grus även kallat sättgrus

Harpat grus 0/8

Kallas även sättgrus.

 

 

 

dansk sjösten passar utmärkt som dekorsten

Dansk sjösten 16/32

Lämplig som dekorsten.dansk sjösten passar utmärkt som dekorsten

Dansk sjösten 32/64

Lämplig som dekorsten.jord som passar bra till anläggning av en ny gräsmatta

Harpad matjord

Passar bra t.ex. vid anläggning av en ny gräsmatta.

 

planteringsjord som passar utmärkt till kruka och i rabatten

Planteringsjord

Passar de flesta typer av planteringar i såväl kruka som rabatt.

 

jord som passar perfekt till att jämna ut gräsmattan med

Toppdress

Perfekt när du ska jämna ut din gräsmatta!jord som används till kompost

Kompostjord