Inspektion av ledningar och rör i Stockholm/Mälardalen

Ohlssons utför rör- och ledningsinspektion med avancerad filmutrustning för att kontrollera dess invändiga skick och för att ta fram en underhållsplan.

Ledningsinspektionerna utförs i såväl fastigheter som mark. 

En ledningsinspektion kan utföras av många olika anledningar, bland annat för att: 

  • lokalisera orsaker till återkommande stopp
  • se ev. rotinträngning eller om ledningen är skadad 
  • förebygga risken för översvämningar
  • inspektera dagvattensystem 
  • skapa en underhållsplan för ett särskilt område
  • kontrollera ledningarnas skick inför stambyte eller relining 
  • kontrollera ledningarna vid en nyproduktion, som en del av besiktningen
  • åtgärda problem med råttor och skadedjur

 

Rörinspetion ledningsinspektion i Stockholm och Mälardalen

Utrustning av toppklass 

Ohlssons rörinspektörer använder sig av toppmodern utrustning, bland annat i form av en filmbuss med komplett iPEK Rovion-system för DN 100-1500. Det innebär att filmutrustningen kan inspektera alla typer av ledningar. Vidare har vi möjlighet att utföra lasermätning.

Satelitkamera möjliggör mer flexibel inspektion

Vi filmar även servisledningar från huvudledningen i gatan in till fastigheten med vår satellitkamera, utan att behöva störa fastighetsägaren. Detta gör vi genom att docka av från huvudledningen och filma in i servisledningen. Satelitkameran möjliggör även att vi kan inspektera in i sticken på ledningar upp till 50 meter.

Utifrån inspektionens resultat kan vi tillsammans med dig som kund besluta om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Dokumentation 

Efter utförd inspektion lämnas dokumentation på ledningarnas skick tillsammans med ev. rekommendationer för att säkerställa att rören hålls i gott skick och är bättre rustade för framtida utmaningar.

Välkommen att höra av dig till oss så tar vi fram ett upplägg som passar dig.

Kontakta oss:

08-128 08 200

ohlssons.mitt@ohlssons.se

 

Ohlssons spol & rörteknik och slamverksamhet i södra Sverige är numera Puls

Ohlssons verksamhet i södra Sverige för spol & rörteknik och slam är nu en del av Puls, som också ingår i Ohlssons-koncernen. Puls huvudkontor ligger i Staffanstorp men har verksamhet i hela södra Sverige.

Det innebär att ledningsinspektion och filmning i södra Sverige utförs av Puls. 

Mer om ledningsinspektion på Puls

 

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/avlopp-jour/ledningsinspektion/
Relining i Stockholm Mälardalen

Tjänster i Stockholm/Mälardalen

Läs mer