Ohlssons-kretsloppet - vår egen mottagningsanläggning i Landskrona

Vi har en egen modern sorteringsanläggning i Landskrona. Här sorterar vi allt sorterbart avfall som vi hämtar från industrier, handel och fastigheter. Avfallet sorteras i olika fraktioner, till exempel finsortering av well, plaster, tidningar, pappers- och plastförpackningar, färgat och ofärgat glas samt metallförpackningar. När vi sorterat och förberett allt går det vidare till olika energiåtervinningsanläggningar eller tillbaka in i kretsloppet till olika tillverkningsindustrier där det blir till nya fräscha produkter.

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/atervinning/mottagningsanlaggning/