Återvinning av glasförpackningar

Flaskor och burkar i glas lämnas som glasförpackningar så som planglas, laminerat glas osv. Det gamla glaset blir till ny råvara och används sedan till nya produkter som du har nytta och glädje av innan de kommer tillbaka till oss igen. För att glasets kretslopp ska fungera är det viktigt att sorteringen av färgat och ofärgat glas fungerar. Det du gör är viktigt för oss alla och för miljön. 

återvinning av glas

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/atervinning/glas/