ADR-klassad transport av farligt avfall

Med våra ADR-klassade bilar och släp kan vi transportera olika farliga ämnen, så som material som har blivit restprodukt eller gått fel i en kemisk process.  För kemisk industri hanterar vi bland annat brandfarliga vätskor och frätande syror. Materialet kan hämtas i behållare eller på pall i våra flakbilar med eller utan släp. När det gäller flytande fraktioner, oavsett mängd, hämtas dessa i en sugtankbil. 

Vi utför rengöring och besiktning av tankar för villor samt olje- och farmartankar för diesel och liknande.

Vi har tillstånd att transportera nästan alla typer av farligt avfall. Läs mer om våra tillstånd och certifikat här.

Välkommen att kontakta oss för en lösning som passar din verksamhet. 

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/farligt-avfall/transport/