OHLSSONS SPOL- & SLAMSUGNING I STOCKHOLM OCH MÄLARDALEN


För ett hållbart och välfungerande rör- och ledningsnät i Stockholm/Mälardalen

Ohlssons hanterar i stort sett allt som rör avlopps- och ledningsnätet i Stockholm och Mälardalen, och tjänsterna är både av underhållande och förebyggande karaktär. 

Tjänster inom detta segment:

 • Avloppsspolning
 • Hjälp vid stopp i avloppet
 • Filmning och ledningsinspektion
 • Slamtömning/slamsugning
 • Högtrycksspolning
 • Spolning av markledningar
 • Sanering 
 • ADR-klassade transporter för farligt avfall
 • Omfattande rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket 
 • Tjänster för underhåll och besiktning av fettavskiljare
 • Tjänster för underhåll och besiktning av oljeavskiljare samt vattenprovtagning
 • Relining

 

Hör av dig så berättar vi mer:

08-12 80 82 00

ohlssons.mitt@ohlssons.se

 

Ohlssons spol & rörteknik i södra Sverige är numera Puls

Under 2020 gick Ohlssons verksamhet i södra Sverige för spol & rörteknik över till Puls, som också ingår i Ohlssons-koncernen. Puls huvudkontor ligger i Staffanstorp men har verksamhet i hela södra Sverige.

Besök gärna Puls hemsida

 

 

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/avlopp-jour/
Relining i Stockholm Mälardalen

Tjänster i Stockholm/Mälardalen

Läs mer