Ohlssons spol & rörteknik och slamverksamhet i södra Sverige är numera Puls

Under 2020 gick Ohlssons verksamhet i södra Sverige för spol & rörteknik och slam över till Puls, som också ingår i Ohlssons-koncernen. Puls huvudkontor ligger i Staffanstorp men har verksamhet i hela södra Sverige.

Besök gärna Puls hemsida

 

OHLSSONS SPOL- & SLAMSUGNING I REGION MITT 


För ett hållbart och välfungerande rör- och ledningsnät i Stockholm/Mälardalen

Ohlssons region Mitt hanterar i stort sett allt som rör avlopps- och ledningsnätet i Stockholm och Mälardalen, och tjänsterna är både av underhållande och förebyggande karaktär. 

Tjänster inom detta segment:

 • Avloppsspolning
 • Hjälp vid stopp i avloppet
 • Filmning och ledningsinspektion
 • Slamsugning
 • Högtrycksspolning
 • Spolning av markledningar
 • Sanering 
 • ADR-klassade transporter för farligt avfall
 • Omfattande rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket 
 • Tjänster för underhåll och besiktning av fettavskiljare
 • Tjänster för underhåll och besiktning av oljeavskiljare samt vattenprovtagning

Hör av dig så berättar vi mer:

08-128 08 210

ohlssons.mitt@ohlssons

Fler tjänster i region Mitt

Ohlssons verksamhet i region Mitt består dels av spol- och slamsugningstjänster, men även av tjänster inom återvinning och renhållning.

Se utbudet här.

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/avlopp-jour/