Från ett litet familjeföretag till en stor koncern med hållbarhet och engagerade medarbetare i centrum

Ohlssons AB erbjuder helhetslösningar inom miljö- och avfallshantering, spol- och rörteknik, entreprenad och transport.

Med ödmjukhet och jäklar anamma har Ohlssons AB vuxit från ett litet familjeföretag till en stor koncern som omsätter drygt 1 miljard kronor. Företaget grundades 1998 i Landskrona och har idag uppdrag i ett 40-tal kommuner runtom i Sverige. Huvudkontoret är fortfarande lokaliserat i Landskrona, en stad i positiv utveckling med en attraktiv placering i Skåne, där bolagets övergripande resurser samlas. 

Hela koncernen sysselsätter ungefär 800 personer, varav två tredjedelar är anställda i Ohlssons AB. I koncernen ingår även Puls – Planerad Underhållsservice AB, Bensinteknik i HBG AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.

Den gemensamma nämnaren i alla koncernbolagen är hållbarhet

Där Ohlssons har fokus på avfall och återvinning är Puls inriktade på att underhålla vattnets cirkulära kretslopp. Bensinteknik arbetar med miljöförbättrande åtgärder på drivmedelsstationer, Exellent Syd erbjuder lastbilstvätt i sin moderna, miljöklassade tvätthall och ÖMAB sköter markentreprenader och bygger laddstolpar för elbilar runtom i Sverige.

Förutom att den miljömässiga hållbarheten är en del av bolagens dagliga arbete, arbetar koncernen aktivt med andra åtgärder för att minska sitt klimatavtryck.

En stor del av fordonsflottan består av fordon med högsta miljöklassning, vi har minskat vår bränsleförbrukning markant de senaste åren och kör på fossilfritt drivmedel i möjligaste mån.

Den sociala hållbarheten innebär friska medarbetare som får möjlighet att utvecklas och engagera sig i koncernen. Genom friskvård, förebyggande av skador på jobbet och fokus på en sund kropp och själ, ser vi till att medarbetarna mår bra, är engagerade och glada.

Den sociala hållbarheten består även av engagemang i och stöd till organisationer som verkar för en bättre värld. Det handlar om allt från det lokala idrottslaget som sätter barn och unga i centrum, till laget som cyklar land och rike runt för att samla in pengar till Barncancerfonden.

Tack vare engagerade medarbetare och ett starkt fokus på att minska vårt klimatavtryck fortsätter Ohlssonskoncernen växa och erbjuda hållbara lösningar runtom i Sverige.