Avfallshantering i Örkelljunga

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem och tömning av trädgårdsavfall i flerbostadshusen.

Vi är även ansvariga för tömning av diverse trekammarbrunnar och minireningsverk från och med 1 september 2023. 

Vid frågor gällande renhållning och slam t.ex abonnemangsfrågor, tömningsschema, beställning av slamtömning, felanmälan osv
NÅRAB

0435-296 50

kundservice@narab.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring jouren på vårt systerbolag Puls

010-45 00 500

OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 

Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/orkelljunga/