Avfallshantering i Helsingborg

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransport. Detta omfattar tömning av enskilda avlopp och minireningsverk mm.

Vid frågor kring hushållsavfall, trädgårdsavfall, abonnemangsfrågor, tömningsschema osv 
NSR
Tel: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Entreprenör 
Ohlssons AB
Tel. 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se

Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 500

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring:010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/helsingborg/