Avfallshantering i Ängelholm

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller tömning av diverse trekammarbrunnar, minireningsverk mm samt FNI i Ängelhoms kommun. 

Vid frågor kring FNI, ändring av tid eller felanmälan av tjänst
Ohlssons AB
Tel. 0431-40 24 50
E-post: info@ohlssons.se

För fakturaärenden, abonnemangsfrågor/ändringar, beställning av slamtömning och felanmälan osv
NSR
Tel: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring:010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/angelholm/