Avfallshantering i Ängelholm

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller tömning av diverse trekammarbrunnar, minireningsverk mm samt FNI i Ängelhoms kommun. 

Vid frågor gällande FNI, ändring av tid eller felanmälan av tjänst 
Kontakta Ohlssons AB

0431-40 24 50

order.fni@ohlssons.se

Vid frågor gällande slamtömning t.ex beställning av slamtömning, ändring av tid eller felanmälan av tjänst
Kontakta NSR

042-400 13 40

kundservice@nsr.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring vårt systerbolag Puls jour: 010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 
Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

 

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/angelholm/