Avfallshantering i Ängelholm

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller tömning av diverse trekammarbrunnar, minireningsverk mm samt FNI i Ängelhoms kommun. 

Vid frågor kring FNI, ändring av tid eller felanmälan av tjänst 
Kontakta Ohlssons AB

Telefon: 0431-40 24 50

E-post: order.fni@ohlssons.se

För fakturaärenden, abonnemangsfrågor/ändringar, beställning av slamtömning och felanmälan osv. 
Kontakta NSR

Telefon: 042-400 13 40

E-post: kundservice@nsr.se

 

För beställning av slamtömning, ändring av tid eller felanmälan av tjänst
Kontakta vårt systerbolag Puls

Telefon: 010-45 00 500, vardagar mellan 07-16

E-post: slam@pulsab.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring Puls jour: 010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 
Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

 

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/angelholm/