Avfallshantering i Eslöv

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller tömning av diverse enskilda avlopp, trekammarbrunnar och minireningsverk mm.

För fakturaärenden, abonnemangsfrågor/ändringar, beställning av slamtömning och felanmälan osv
MERAB
Telefon: 0413-684 40, vardagar 07-15, lunchstängt 12-13
E-post: kundtjanst@merab.se

Entreprenör
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring:010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinare taxa.

Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/eslov/