Slamtömning i Hallstahammar 

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare, från och med 1 januari 2024.

För beställning av slamtömning, fakturaärenden, abonnemangsfrågor eller ändringar:
Kontakta VafabMiljö

021-39 35 00 ,vardagar mellan 08.00-16.00

www.vafabmiljo.se


Akut tömning utanför ordinarie arbetstid

Är du i behov av att tömma ditt enskilda avlopp under kvällar och helger kontaktar du oss direkt.
Observera att akut tömning medför extra kostnader.

08-12 80 82 00

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/hallstahammar/