Avfallshantering i Landskrona

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller insamling av hushållsavfall. Vi är också ansvariga för tömning av diverse trekammarbrunnar och minireningsverk från och med 1 september 2023.

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor/ändringar, hushållsavfall/restavfall samt trädgårdsavfall
Kontakta LSR

info@lsr.nu

0418-450 100, vardagar 08-15, lunchstängt 12-12:30


Vid frågor gällande slamtömning t.ex beställning av akut slamtömning, ändring av tid eller felanmälan av tjänst

Kontakta Ohlssons AB

010-45 00 200, vardagar mellan 07-16

slam.syd@ohlssons.se


Akut
 slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring jouren på vårt systerbolag Puls: 010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 

Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/landskrona/